Wint uw dorp dit jaar de Dorpsvernieuwingsprijs?

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Bijgevoegd overzicht met criteria biedt duidelijkheid. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500 voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen. 

Wil u uw dorp aanmelden? Download dan bijgevoegd aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 7 maart en verloopt via uw eigen provinciale vereniging.

Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs! Lees hier meer over de Dorpsvernieuwingsprijs 2015 die ten deel viel aan Hoonhorst.

Aanmelding deelname collecteren voor Oranjefonds kan nu!

Verenigingen en stichting kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de collecte die het Oranjefonds organiseert in de week van 6 tm. 10 juni. Het geld wordt vanuit het Oranjefonds ingezet om sociale organisaties een steun in de rug te geven. Organisaties die collecteren mogen de helft van het ingezamelde geld zelf behouden. Dat kan een mooie versterking zijn van sociale initiatieven van de eigen gemeenschap. Klik op deze link voor meer informatie en aanmelding.

Artikel Sociaal Bestek

In het decembernummer van het magazine Sociaal Bestek staat een redactionele bijdrage van Leidy van der Aalst, voorzitter van de LVKK. De titel van het artikel luidt: de sociale kracht van kleine kernen. Het artikel belicht niet alleen waarin kleine kernen groot kunnen zijn, maar ook welke thema's nu en de komende jaren spelen in kleine kernen en in relatie tot stedelijke gebieden; wat de rol van de LVKK en provinciale belangenverenigingen is en hoe overheid en initiatiefrijke inwoners elkaar wel wíllen vinden, maar soms nog zoekend zijn naar hun nieuwe verhouding tot elkaar. Lees hier het artikel.

Grote opkomst vervoerssymposium Limburg

Op dinsdag 13 december organiseerde de VKKL in samenwerking met de provincie Limburg een symposium waarin vervoersdiensten, opgezet en gereden door vrijwilligers, centraal stonden. Dat er behoefte is aan nieuwe concepten en lokaal personenvervoer, bleek wel uit de opkomst. Die was bijzonder groot. tijdens het symposium gaven partijen als Arriva hun visie op samenwerking met lokale vervoersdiensten. Ook werd er aandacht besteed aan opstart, financiering en exploitatie van nieuwe en bestaande initiatieven. Ervaringen en tips die zeker ook voor andere provincies interessant zijn. Meer informatie vindt u op de site van de VKLL